Hadith-Hadith Pilihan

Sunday, December 25, 2005

Hadits-Hadits Pilihan 1(handphone)


My Folders/ Hadith 1

Q1. “Dan, apabila hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka(jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku”
(Al-Baqarah:186)
Q2. “Mereka mempunyai hati,tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).
(Al-A’raf:179)
Q3. “Sesungguhnnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.”
(Al-Hujurat:15)
Q4. “Sesungguhnya mereka (orang-orang kafir) menyukai kehidupan dunia.”
(Al-Insan:23)
Q5. ”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.”
(Al-Balad:4)
Q6. “Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik.”
(An-Nur:26)
Q7. “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang.”
(Ar-Ra’d:28)
Q8 “Kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku,niscaya Aku ingat(pula) kepadamu.
(Al-Baqarah:152)
H1. “Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Sesungguhnya engkau tidak sujud kepada Allah satu sujud saja melainkan dengan sujud tersebut Allah mengangkat derajatmu, dan menghapus kesalahan darimu.”
(Diriwayatkan Muslim)
H2. “Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”
(Az-Zumar:9)
Q9 “Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”
(Al-Araf: 205)
Q10. “Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengigati Kami.”
(Al-Kahfi:28)
Q11. “Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Menegakkan Keadilan. Para Malaikat dan orang-orang berilmu (juga bersaksi atas yang demikian), tidak ada Tuhan yang berhak disembah disembah melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Ali-Imran: 18)
Q12. “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.”
(Yunus:32)
Q13. “Dan, apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.
(Al-Baqarah:186)

Hadith-Hadith Pilihan 2 (handphone)


H1. “Andaikan dunia itu senilai dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air dari dunia.”
(Hadith Riwayat Tirmidzi)
Q1. “Tidak ada satu jiwapun melainkan ada penjaganya.”
(Thoriq:4)
Q2. “Benar bahwa di sisi mereka ada para malaikat yang mencatat.”
(Zukhruf:80)
Q3 “(Allah berfirman): “Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”
(Jatsiyah:29)
Q4. “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melilhat (balasan)nya.” “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”
(Zalzalah:7-8)
Q5 “Katakanlah (wahai Muhammad), seandainya kamu sekalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah Aku; niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.”
(Ali Imran:31)
Q6. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: ‘Kun(jadilah)’ ,maka jadilah ia.”
(An-Nahl{16}:40)
H2. “Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi SAW telah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian.”
Q7. “Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.”
(Fushilat:44)
Q8. “Kerana sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Insyirah:5)
Q9. “Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga.”
(Yusuf:64)
Q10. “Dan, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).”
(Al-An’am:116)
Q11. “Hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.”
(Saba’:13)
Q12. “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya ia akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah memperoleh kemenangan yang besar.”
(Al-Ahzab:70-71)
Q13. “Allah telah menetapkan “Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.” Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa.
(Mujadilah:21)
Q14. “Dan, ingatlah Rabbmu jika kamu lupa.”
(Kahfi:24)
Q15 “Dan, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) bersedih hati, padahal kemulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”
(Ali Imran:139)
Q16. “Kami Berfirman, “Turunlah kamu semua dari surga! Kemudian jika benar-benar dating petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”
(Al-Baqarah:38)
Q17. “Kebenaran itu dari Tuhan-mu, maka janganlah sekali-kali(Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.”
(Al-Baqarah:147)
Q18. “Maka berpegang dengan apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah Kamu termasuk orang-orang yang bersukur.”
(Al-Araf:144)
Q19. “Dan,barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.”
(Thaha:124)
Q20. “Berdoalah kemu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan begimu.”
(Mu’minin:60)